Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
21.09.2023 23676telekomunikačné služby ...23.82Slovanet, a.s
21.09.2023 23677nákup materiálu - USB 10 ks n...310.20AXDATA, s.r.o.
21.09.2023 23678kúrenárske a vodoinštaláterské...2062.39ENERTOP, s.r.o.
21.09.2023 23679pranie a prenájom rohože ...20.90Lindstrom s.r.o
21.09.2023 23680rekonštrukcia záhrady - sadové...4767.41SADEX Green solutions s.r.o.
21.09.2023 23681poistenie majetku 1.10.2023 - ...1221.48KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a.s.
21.09.2023 23682poistenie motorového vozidla P...22.95Komunálna poisťovňa, a.s.
21.09.2023 23683odber EE - VO 8/2023 ul. Makar...601.02SPP, a.s
21.09.2023 23684odber EE - VO 8/2023 ul. Prešo...828.73SPP, a.s
21.09.2023 23685odber EE - VO 8/2023 ul. Šalgo...843.90SPP, a.s
21.09.2023 23686odber EE - VO 8/2023 ul.Bardej...2574.07SPP, a.s
21.09.2023 23687odber EE - VO 8/2023 ul. Pod H...882.94SPP, a.s
21.09.2023 23688odber Ee - VO 8/2023 ul. Stráž...135.42SPP, a.s
21.09.2023 23689odber EE - VO 8/2023 ul. Korab...733.91SPP, a.s
21.09.2023 23690odber EE - VO 8/2023 ul. Barde...1270.24SPP, a.s
21.09.2023 23691odber Ee - VO 8/2023 ul. Makar...382.33SPP, a.s
21.09.2023 23692revízia detského ihriska - DS ...180.00MIDENAS - Milan Michlík
21.09.2023 23693vodné, stočné a voda z povrcho...785.90Východosl.vod. spoločnosť
21.09.2023 23694vodné, stočné , voda z povrcho...1499.49Východosl.vod. spoločnosť
21.09.2023 23695tlačivo - potvrdenie o trvalom...49.80Centrum polygrafických služieb
21.09.2023 23675mesačný poplatok za stránku Mo...151.45EWORKS.sk s.r.o.
14.09.2023 23665nákup čistiacich potrieb ...75.56Mária Kapallová - KAPAP
14.09.2023 23666oprava, údržba a prevádzka CSS...223.20O.S.V.O.comp. a.s.
14.09.2023 23667zber, preprava a zneškodnenie ...16398.53Technické služby mesta Prešov a.s.
14.09.2023 23668vývoz kuchynského odpadu - aug...1993.68Technické služby mesta Prešov a.s.
14.09.2023 23669odber elektrickej energie - 8/...668.86Východoslovenská energetika
14.09.2023 23670odber elektrickej energie - au...3657.96Východoslovenská energetika
14.09.2023 23671prevádzka a údržba VO v obci ...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
14.09.2023 23672oprava rozhlasu - ul. Hajnova,...42.00O.S.V.O.comp. a.s.
14.09.2023 23673nákup čistiacich, hygienických...244.69Mária Kapallová - KAPAP

Stránky