Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
21.06.2022 22292zebezpečenie ozvučenia - folkl...550.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
21.06.2022 22293telekomunikačné služby ...1.00Presnet - profi s.r.o.
21.06.2022 22294prenájom zábavných atrakcií fo...199.00ZABAVKA s.r.o
21.06.2022 22295grafické spracovanie Spravodaj...100.00Ing. Michal Kišeľa
21.06.2022 22296vypracovanie projektovej dokum...3600.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
21.06.2022 22291vodné a stočné - OcÚ + MŠ ...838.76Východosl.vod. spoločnosť
17.06.2022 22289telekomunikačné služby ...23.82Slovanet, a.s
17.06.2022 22290spotreba EE - VO - máj ...4349.21O.S.V.O.comp. a.s.
15.06.2022 22284dodávka a montáž urnovej steny...3330.00ISPA Prešov, s.r.o.
15.06.2022 22287revízia kotolní a odborná preh...840.00BTS-PO, s.r.o
15.06.2022 22288nákup kancelárskych potrieb a ...74.77Mária Kapallová - KAPAP
13.06.2022 22285oprava služobného auta ...113.65PO CAR, s.r.o.
13.06.2022 22286oprava ul. Jarková ...47730.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
10.06.2022 22278vývoz kuchynského odpadu ...1779.96Technické služby mesta Prešov a.s.
10.06.2022 22279skelet železobetónovej pivnice...990.00Zunad, s.r.o.
10.06.2022 22280skelet železobetónovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
10.06.2022 22281skelet železobetónovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
10.06.2022 22282odber elektrickej energie ...1336.37Východoslovenská energetika
10.06.2022 22283odber elektrickej energie ŠA, ...4806.76Východoslovenská energetika
08.06.2022 22273audit účtovnej závierky 2021 ...1000.00Ing.Štefan Fabian, PhD.
08.06.2022 22274údržba, oprava a prevádzka CS...223.20O.S.V.O.comp. a.s.
08.06.2022 22275zber, preprava a zneškodnenie ...11323.72Technické služby mesta Prešov a.s.
08.06.2022 22276telekomunikačné služby ...21.20SLOVAK TELEKOM, a.s.
08.06.2022 22277telekomunikačné služby ...34.00O2 SLovakia, s.r.o.
06.06.2022 22259prevádzka a údržba VO ...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
06.06.2022 22260prenájom parkovacej plochy I. ...300.00ML TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
06.06.2022 22261voda z povrchového odtoku ...3141.06Východosl.vod. spoločnosť
06.06.2022 22262právne služby - 5/2022 ...600.00BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.
06.06.2022 22263služby odborného poradenstva -...200.00TENDERTEAM, s.r.o.
06.06.2022 22264prenájom a pranie rohože ...17.38Lindstrom s.r.o

Stránky