Popis plnenia

nákup materiálu - adaptér

Celková hodnota

10.09 € s DPH

Dátum Doručenia

30.10.2023

Dodávateľ

PVS Computer, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
IČO: 36475874
< Späť