Popis plnenia

nájomné za pozemky

Celková hodnota

108.88 €

Dátum Doručenia

31.10.2023

Dodávateľ

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
IČO: 17335345
< Späť