Popis plnenia

export údajov z evidencie obyvateľov

Celková hodnota

120.00 € s DPH

Dátum Doručenia

20.11.2023

Dodávateľ

IFOsoft s.r.o.
Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IČO: 31666108
< Späť