Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
13.01.2023 22732služby IT 12/2022 ...561.60Korymont s.r.o
13.01.2023 22733voda z povrchového odtoku ...3141.06Východosl.vod. spoločnosť
13.01.2023 22734vývoz odpadu z VOK ...266.15Technické služby mesta Prešov a.s.
13.01.2023 22735pranie a prenájom rohože ...18.06Lindstrom s.r.o
13.01.2023 22736telekomunikačné služby - inter...51.52SLOVAK TELEKOM, a.s.
13.01.2023 22737telekomunikačné služby ...34.09O2 SLovakia, s.r.o.
13.01.2023 22738vývoz kuchynského odpadu 12/20...711.98Technické služby mesta Prešov a.s.
13.01.2023 22739zimná údržba komunikácií ...847.68Správa a zimná údržba
13.01.2023 22740telekomunikačné služby ...34.18O2 SLovakia, s.r.o.
13.01.2023 22741telekomunikačné služby ...35.00SLOVAK TELEKOM, a.s.
13.01.2023 22742monitoring k zimnej údržbe 12/...240.00Patrik Jurko
13.01.2023 22743odvoz drevného odpadu ...103.20SLUŽBA ČAĎU s.r.o
13.01.2023 22744školné - 6 osôb DHZ ...120.00Ministerstvo vnútra SR
13.01.2023 22745zber, preprava a zneškodnenie ...11433.03Technické služby mesta Prešov a.s.
13.01.2023 22746náklady spojené s opravou a úd...45.48SPP - distribúcia, a.s.
13.01.2023 22747vyúčtovanie - odber zemného pl...2029.14SPP, a.s
13.01.2023 23001telekomunikačné služby ...0.96Presnet - wifi, s.r.o
13.01.2023 23002telekomunikačné služby ...4.99PRESNET s.r.o
13.01.2023 23003nákup čistiacich potrieb - ocÚ...61.64Mária Kapallová - KAPAP
13.01.2023 23004Standart Optik - telekomunikač...0.96Presnet - profi s.r.o.
13.01.2023 23005telekomunikačné služby ...1.00Presnet - profi s.r.o.
13.01.2023 23006nákup hygienických a čistiacic...32.11Mária Kapallová - KAPAP
04.01.2023 22715telekomunikačné služby ...8.50SLOVAK TELEKOM, a.s.
04.01.2023 22716predplatné časopisov pre knižn...213.44SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
04.01.2023 22717predplatné časopisu Život do k...96.39SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
04.01.2023 22718nákup kníh do knižnice ...969.21KNIHY PRE KAŹDÉHO s.r.o.
04.01.2023 22719implementácia kyberbezpečnosti...396.00PcProfi, s.r.o.
04.01.2023 22720poradnstvo - verejné obsrtaráv...400.00TENDERTEAM, s.r.o.
04.01.2023 22721činnosť PO a BOZP 2022 IV.Q ...420.00ATH-PO s.r.o.
04.01.2023 22722domáca opatrovateľská služba 1...21.00WeBelka

Stránky