Dátumzoradiť zostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
29.07.2019 19352dodávka a montáž klimatizácie ...996.24Elektroklima s.r.o.
29.07.2019 19353telekomunikané služby ...30.24O2 SLovakia, s.r.o.
05.08.2019 19364odber elektrickej energie OcD ...40.45Východoslovenská energetika
05.08.2019 19365zameranie a vyhotovenie geogra...192.00GEOMAP
05.08.2019 19366prenájom strojovej kapacity ...42.00RASAX alfa, spol. s r.o
05.08.2019 19367hlasové služby - DS -jún ...6.16PRESNET s.r.o
05.08.2019 19368zabezpečenie výkonu činn. zodp...54.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
05.08.2019 19369vývoz odpadu z VOK ...555.65Technické služby mesta Prešov a.s.
05.08.2019 19370vývoz odpadu z VOK ...85.40Technické služby mesta Prešov a.s.
05.08.2019 19371preprava 29.7.2019 - Spišský h...150.00eurobus, a.s.
08.08.2019 19372odber zemného plynu ...1483.00SPP, a.s
08.08.2019 19373oprava miestnej komunikácie Za...4205.40Tibor Bramuška
08.08.2019 19374odvoz drevného odpadu ...162.00SLUŽBA ČAĎU s.r.o
08.08.2019 19375preprava - Rožňava ...115.00eurobus, a.s.
08.08.2019 19376nákup kancelárskych potrieb ...83.80Mária Kapallová - KAPAP
09.08.2019 19377vývoz odpadu z VOK ...2099.16Technické služby mesta Prešov a.s.
09.08.2019 19378odber elektrickej energie od 1...124.00Východoslovenská energetika
09.08.2019 19379právne služby - júl ...600.00BENČÍK & PARTNERS
09.08.2019 19380voda z povrchového odtoku ...2603.39Východosl.vod. spoločnosť
12.08.2019 19381prevádzka a údržba VO - júl ...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
12.08.2019 19382stravovanie - DS ...1049.58PJ senior, s.r.o.
12.08.2019 19386údržba ŠA ...288.00PARKONA s.r.o
12.08.2019 19383telekomunikačné služby ...30.00O2 SLovakia, s.r.o.
12.08.2019 19384telekomunikačné služby ...46.74SLOVAK TELEKOM, a.s.
12.08.2019 19385telekomunikačné služby ...17.11SLOVAK TELEKOM, a.s.
12.08.2019 19387spotreba elektrickej energie -...2703.51O.S.V.O.comp. a.s.
12.08.2019 19388telekomunikačné služby DS ...4.99PRESNET s.r.o
12.08.2019 19389prenájom kopírovacieho stroja ...157.81IKARO s.r.o
16.08.2019 19390zber, preprava a zneškodnenie ...8545.20Technické služby mesta Prešov a.s.
16.08.2019 19391odber elektrickej energie - jú...195.14Východoslovenská energetika

Stránky