Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
20.10.2023 23810odber EE VO - ul. Makarenkova ...765.70SPP, a.s
20.10.2023 23811odber EE VO ul. Makarenkova ...516.71SPP, a.s
20.10.2023 23812odber EE - VO ul. Strážnická ...180.20SPP, a.s
20.10.2023 23813reprezentačné výdaje - oslavy ...1760.00Bokšajová Tatiana - U SUSEDA
20.10.2023 23814servisné poplatky - knižnica ...66.39Slovenská národná knižnica
20.10.2023 23815interaktívny vzdelávací progra...380.00Daniel Fischer
20.10.2023 23816vypracovanie UPN obce Ľubotice...13392.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.
20.10.2023 23817materiál k monáži a montáž och...650.00SAGANSPORT, s.r.o.
20.10.2023 23818kosenie cintorína ...715.00Kosenie Prešov II., s.r.o.
13.10.2023 23734nákup nádob na KO ...745.20Združenie obcí EKOTORYSA
13.10.2023 23735montáž kamier - DS ...606.00Chameleo24, s.r.o.
13.10.2023 23736montážna skrina - DS ...355.20Chameleo24, s.r.o.
13.10.2023 23737telekomunikacne služby ...1.00Presnet - profi s.r.o.
13.10.2023 23738odvoz drevného odpadu ...840.00SLUŽBA ČAĎU s.r.o
13.10.2023 23739prevádzka a údržba VO ...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
13.10.2023 23740telekomunikačné služby ...36.00O2 SLovakia, s.r.o.
13.10.2023 23741telekomunikačné služby ...35.00SLOVAK TELEKOM, a.s.
13.10.2023 23742telekomunikačné služby - inter...51.52SLOVAK TELEKOM, a.s.
13.10.2023 23743oprava kosačky - ŠA ...300.00Taiš Rudolf
13.10.2023 23744voda z povrchového odtoku ...4633.26Východosl.vod. spoločnosť
13.10.2023 23745prezentácia obce ...37.88Peter Jurík - LISA
13.10.2023 23746vývoz odpadu z VOK ...1953.98Technické služby mesta Prešov a.s.
13.10.2023 23747vývoz odpadu z VOK ...451.09Technické služby mesta Prešov a.s.
13.10.2023 23748vývoz odpadu z VOK + nájom 3 ...5447.90Technické služby mesta Prešov a.s.
13.10.2023 23749stravovanie - DS ...1313.28SOJKA s.r.o.
13.10.2023 23750telekomunikačné služby ...27.00Orange Slovensko a.s.
13.10.2023 23751telekomunikačné služby ...3.00Orange Slovensko a.s.
13.10.2023 23752znalecký posudok - kupa pozemk...350.00Orgovánová Eva, Ing.
13.10.2023 23753dvojkídlová vitrína ...737.70FEREX s.r.o.
13.10.2023 23754nákup hygienických a kancelárc...119.32Mária Kapallová - KAPAP

Stránky