Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
24.02.2018 18020nákup stravné lístky zamestnan...1236.00W-MIROS s.r.o
22.02.2018 18051stravovanie - denný stacionár ...1713.60PJ senior, s.r.o.
22.02.2018 18052školenie - Novela zákona o soc...58.00Citrín n.o.
22.02.2018 18054odvoz drevného odpadu ...51.60SLUŽBA ČAĎU s.r.o
22.02.2018 18055doplatok za r.2017 na úseku st...1172.80Mesto Prešov
21.02.2018 18024prenájom strojovej kapacity ...42.00RASAX alfa, spol. s r.o
21.02.2018 18030mobil ...65.10Orange Slovensko a.s.
21.02.2018 18050nákup materiálu - akcia ...2.54Mária Kapallová - KAPAP
21.02.2018 18039kancelárske potreby - denný st...22.94Mária Kapallová - KAPAP
20.02.2018 18041zimná údržba ciest ...270.00Patrik Jurko
20.02.2018 18042oprava kosačiek 4 ks ...891.52Taiš Rudolf
20.02.2018 18045poplatky za telekomunikačné sl...48.52SLOVAK TELEKOM, a.s.
19.02.2018 18019telekomunikačné služby ...13.49SLOVAK TELEKOM, a.s.
19.02.2018 18027zber , preprava a zneškodnenie...8355.94Technické služby mesta Prešov a.s.
19.02.2018 18028vývoz odpadu z VOK + nájom VOK...1177.66Technické služby mesta Prešov a.s.
19.02.2018 18037voda z povrchového odtoku ...2745.78Východosl.vod. spoločnosť
19.02.2018 18038služby IT - január ...475.20Korymont s.r.o
19.02.2018 18040nákup materiálu na zabíjačkové...234.47Mária Kapallová - KAPAP
19.02.2018 18021správne poplatky - stavebné ...2825.00Mesto Prešov
18.02.2018 18025projektová dokumentácia - zavl...180.00PARKONA s.r.o
18.02.2018 18031mobil ...1.00Orange Slovensko a.s.
17.02.2018 18014kontrolné merania vrtov lokali...576.00TERRA - GEO, s.r.o.
15.02.2018 18023právne služby - január 2018 ...400.00JUDr. Rastislav Straka
14.02.2018 18035reprezentačné výdaje - ples ...3652.96MAGISTER - PREŠOV S.R.O
12.02.2018 18022telefónny prístroj ...14.90SLOVAK TELEKOM, a.s.
12.02.2018 17741realizácia verejného obstaráva...3876.00Ultima Ratio, s.r.o.
11.02.2018 18018programové vybavenie MZDY ...66.72IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
08.02.2018 18013predplatné Prešovský večerník ...60.00Privatpress
07.02.2018 17733odber elektrickej energie - de...416.58Východoslovenská energetika
06.02.2018 18006magnetka z dreva - reprezentač...207.90Jaroslav Hreščák - RETRA

Stránky