Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
16.12.2022 22688kalendár na separáciu odpadu p...372.00COFIN, a.s.
16.12.2022 22689ozvučenie akcie - Vianočné trh...320.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
16.12.2022 22690revízia beskozvodov a elektroi...972.00MM stav, s.r.o.
16.12.2022 22691nákup kníh do knižnice ...163.12KNIHY PRE KAŹDÉHO s.r.o.
16.12.2022 22692telekomunikačné služby ...23.82Slovanet, a.s
16.12.2022 22693predplatné - Obecné noviny - 2...98.80INPROST s.r.o
16.12.2022 22694vodné, stočné - 14.9.2022 - 12...841.91Východosl.vod. spoločnosť
16.12.2022 22695odber EE - november / VO ...8462.02O.S.V.O.comp. a.s.
16.12.2022 22679opatrovateľská služba - 11/202...47.60WeBelka
16.12.2022 22680opatrovateľská služba 11/2022...19.60WeBelka
09.12.2022 22671oprava závad na CDS ...429.60O.S.V.O.comp. a.s.
09.12.2022 22672vývoz odpadu z VOK ...3603.98Technické služby mesta Prešov a.s.
09.12.2022 22673vývoz kuchynského odpadu ...1779.96Technické služby mesta Prešov a.s.
09.12.2022 22674vývoz odpadu z VOK ...91.44Technické služby mesta Prešov a.s.
09.12.2022 22675dispečing zimnej údržby 15.11....120.00Patrik Jurko
09.12.2022 22676vývoz drevného odpadu ...154.80SLUŽBA ČAĎU s.r.o
09.12.2022 22677výmena okien - Korabinského 2 ...4581.72HM Okná a dvere, s.r.o.
09.12.2022 22678pasportizácia cintorína ...63.603W Slovakia s.r.o.
09.12.2022 22668prenájom a pranie rohože ...18.06Lindstrom s.r.o
09.12.2022 22669telekomunikačné služby ...51.68SLOVAK TELEKOM, a.s.
09.12.2022 22670údržba , oprava a prevádzka CS...216.00O.S.V.O.comp. a.s.
07.12.2022 22655voda z povrchového odtoku ...3039.73Východosl.vod. spoločnosť
07.12.2022 22656právne služby 11/2022 ...600.00BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.
07.12.2022 22657telekomunikačné služby ...1.00Presnet - profi s.r.o.
07.12.2022 22658ochrana osobných údajov ...54.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
07.12.2022 22659pracovné odevy pre DHZ ...164.59CANIS SAFETY a.s.
07.12.2022 22660nákup stolových kalendárov ...611.00LIM PO , s.r.o.
07.12.2022 22661reklamné služby ...264.00Register obchodných spoločností
07.12.2022 22662prevádzka a údržba VO ...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
07.12.2022 22663prenájom parkovacej plochy ...339.98ML TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Stránky