DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
09.04.2021 21182maliarske práce v objekte OcD ...574.90Marek Kasper - UNIMAL
09.04.2021 21183údržba, oprava a prevádzka CDS...223.20O.S.V.O.comp. a.s.
09.04.2021 21184voda z povrchového odtoku - m...2990.72Východosl.vod. spoločnosť
09.04.2021 21185telekomunikačné služby ...21.20SLOVAK TELEKOM, a.s.
09.04.2021 21186telekomunikačné služby ...61.31SLOVAK TELEKOM, a.s.
09.04.2021 21187vývoz odpadu z VOK ...3880.42Technické služby mesta Prešov a.s.
09.04.2021 21188telekomunikačné služby ...22.00O2 SLovakia, s.r.o.
09.04.2021 21189služby IT , nákup tonéra a ole...796.42Korymont s.r.o
09.04.2021 21190nákup hygienických, čistiacích...215.28Mária Kapallová - KAPAP
12.04.2021 21191nájom nebytových priestorov - ...416.00DANAD, s.r.o.
12.04.2021 21192výroba a montáž interiérového ...32764.08PROTEAK s.r.o.
12.04.2021 21193vývoz odpadu z VOK ...91.66Technické služby mesta Prešov a.s.
12.04.2021 21194implementácia kyberbezpečnosti...396.00PcProfi, s.r.o.
12.04.2021 21195IPTV - START - telekomunikačné...4.99PRESNET s.r.o
12.04.2021 21196spotreba elektrickej energie v...2741.09O.S.V.O.comp. a.s.
12.04.2021 21197prevádzka údržba verejného os...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
12.04.2021 21198čistenie krajnic po zimnej údr...979.20CESTY KOŠICE s.r.o.
12.04.2021 21199odvoz drevného odpadu ...345.60SLUŽBA ČAĎU s.r.o
14.04.2021 21200vypracovanie projektovej dokum...5000.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
14.04.2021 21201materiál - kosačka ...251.50Taiš Rudolf
14.04.2021 21202odber elektrickej energie - ma...1134.04Východoslovenská energetika
16.04.2021 21203odber elektrickej energie -ma...528.40Východoslovenská energetika
16.04.2021 21204zber, preprava a zneškodnenie ...10257.18Technické služby mesta Prešov a.s.
16.04.2021 21205práce na oprave vstupu do budo...4584.50EKO SVIP, s.r.o
14.04.2021 21206oprava bleskozvodu, elektroinš...4716.07EKO SVIP, s.r.o
16.04.2021 21207ročný prístup na portal Verejn...165.00Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
16.04.2021 21208testovanie obyvateľov v mesiac...2326.84FNSP J.A. Reimana
16.04.2021 21209prenájom kopíroivacieho stroja...215.83IKARO s.r.o
16.04.2021 21210telekomunikačné služby ...24.47Slovanet, a.s
16.04.2021 21211nákup kancelárskych potrieb ...70.70Mária Kapallová - KAPAP

Stránky