Dátumzoradiť zostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
06.09.2019 19422správne poplatky - stavebné II...6910.00Mesto Prešov
06.09.2019 19423právne služby 8/2019 ...600.00BENČÍK & PARTNERS
06.09.2019 19424predplatné 1 000 riešení"" ...43.00Poradca s.r.o
06.09.2019 19425predplatné PaM ...76.00Poradca s.r.o
06.09.2019 19426voda z povrchového odtoku ...2603.39Východosl.vod. spoločnosť
06.09.2019 19427vývoz odpadu z VOK ...3245.66Technické služby mesta Prešov a.s.
06.09.2019 19428vývoz odpadu z VOK ...928.99Technické služby mesta Prešov a.s.
06.09.2019 19429balík IPTV - START ...4.99PRESNET s.r.o
06.09.2019 19430údržba ŠA ...288.00PARKONA s.r.o
06.09.2019 19431vývoz drevného odpadu ...206.40SLUŽBA ČAĎU s.r.o
06.09.2019 19432vývoz odpadu z VOK ...98.51Technické služby mesta Prešov a.s.
11.09.2019 19433stravovanie - denný stacionár ...1092.42PJ senior, s.r.o.
11.09.2019 19434prenájom kopírovacieho stroja ...144.10IKARO s.r.o
11.09.2019 19435spotreba elektrickej energie V...3157.03O.S.V.O.comp. a.s.
11.09.2019 19436telekomunikačné služby ...30.00O2 SLovakia, s.r.o.
11.09.2019 19437reprezentačné výdaje - Športov...393.12Jozef Mičo - TIP -TOP
11.09.2019 19438telekomunikačné služby ...21.20SLOVAK TELEKOM, a.s.
11.09.2019 19439telekomunikačné služby ...57.20SLOVAK TELEKOM, a.s.
11.09.2019 19440služby IT - august ...415.20Korymont s.r.o
11.09.2019 19441telekomunikačné služby- mobiln...8.50SLOVAK TELEKOM, a.s.
11.09.2019 19442hlasové služby - DS ...4.34PRESNET s.r.o
11.09.2019 19443prevádzka a údržba VO - august...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
11.09.2019 19444opatrovateľská služba - G.Š. ...61.60Diamant J&D, n.o.
11.09.2019 19445Kniha - Prešov a okolie z neba...347.00CBS spol. s.r.o.
13.09.2019 19446odborné poradenstvo-verejné ob...1000.00Alena Galbavá
13.09.2019 19447vývoz domového odpadu - august...7208.48Technické služby mesta Prešov a.s.
13.09.2019 19448odber elektrickej energie - au...1332.65Východoslovenská energetika
13.09.2019 19449odber elektrickej energie - Oc...207.11Východoslovenská energetika
13.09.2019 19450nákup kancelárskych potrieb ...23.32Mária Kapallová - KAPAP
20.09.2019 19451reprezentačné výdaje - jubilan...475.20STOMEX, s.r.o.

Stránky