Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
14.12.2023 23949odber EE- VO ...112.00SPP, a.s
14.12.2023 23950odber EE - VO ...219.00SPP, a.s
14.12.2023 23951odber zemného plynu ...2793.00SPP, a.s
14.12.2023 23952poradenstvo pri verejnom obsta...300.00TENDERTEAM, s.r.o.
14.12.2023 23953zimná údržba ciest 11/2023 ...1687.20Patrik Jurko
14.12.2023 23954výrub stromu na cintoríne ...220.00Stromolezenie - Jaroslav Holota
14.12.2023 23955odborná publikácia Poradca 202...95.00Poradca s.r.o
14.12.2023 23956Mikulášsky balík 200 ks ...1000.01FAJNOTKY, s.r.o.
14.12.2023 23957stravovanie - DS 11/2023 ...1399.68SOJKA s.r.o.
14.12.2023 23958voda z povrchového odtoku ...4308.53Východosl.vod. spoločnosť
14.12.2023 23959autorská odmena za licenciu na...14.40Slovenský ochranný zväz autorský
14.12.2023 23960vývoz odpadu z VOK ...1528.13Technické služby mesta Prešov a.s.
14.12.2023 23961vývoz odpadu z VOK + nájom 01...2820.08Technické služby mesta Prešov a.s.
14.12.2023 23962vývoz odpadu z VOK uloženie a ...277.42Technické služby mesta Prešov a.s.
14.12.2023 23963prenájom parkovacej plochy ul....420.00ML TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
14.12.2023 23964interaktívny vzdelávací a diva...200.00Daniel Fischer
14.12.2023 23965licenčné poplatky 28.12.2023 -...123.003W Slovakia s.r.o.
14.12.2023 23966kancelárske potreby ...470.44COFIN, a.s.
14.12.2023 23967alternátor + servisné práce ...446.00AGRO BILLY s.r.o.
14.12.2023 23968vývoz kuchynského odpadu 11/20...1196.21Technické služby mesta Prešov a.s.
14.12.2023 23969Mikulášský balík 50 ks ...250.01FAJNOTKY, s.r.o.
14.12.2023 23970opatrovateľská služba 11/2023 ...160.00WeBelka
14.12.2023 23971opatrovateľská služba 11/2023 ...160.00WeBelka
14.12.2023 23972odvoz drevného odpadu ...360.00SLUŽBA ČAĎU s.r.o
14.12.2023 23973školenie k informačnému systém...200.00MADE spol. s.r.o.
14.12.2023 23974prenájom kopírovacieho stroja ...167.21IKARO s.r.o
14.12.2023 23975telekomunikačné služby ...52.52SLOVAK TELEKOM, a.s.
14.12.2023 23976právne služby 11/2023 ...600.00BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.
14.12.2023 23977telekomunikačné služby ...4.99PRESNET s.r.o
14.12.2023 23978poskytovanie služieb v oblasti...192.00Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.

Stránky