DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
16.04.2021 21212rolka vreciek na odpad ...199.20ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
16.04.2021 21213spotreba elektrickej energie -...259.01O.S.V.O.comp. a.s.
16.04.2021 21214výrub drevín - 13 ks vrátane ...5996.39Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
21.04.2021 21215odber a ekologický vhodné nakl...181.26FECUPRAL, spol. s r.o.
21.04.2021 21216nákup kancelárskych potrieb ...13.97Mária Kapallová - KAPAP
21.04.2021 21217nákup kníh ...437.11KNIHY PRE KAŹDÉHO s.r.o.
21.04.2021 21218oprava kanalizácie a vodovodu ...11407.03BRODEM - Brodzák Jozef
21.04.2021 21219oprava lavičiek - záhrada ...990.00OREX - stolárstvo
21.04.2021 21220oprava pieskoviska - Pod Hájom...337.00OREX - stolárstvo
23.04.2021 21221nákup kníh pre MŠ - 43 ks ...279.50Daniel Fischer
23.04.2021 21222grafické spracovanie Spravodaj...96.00KIMIS s.r.o
28.04.2021 21223zriadenie internetu pre DHZ ...45.00Presnet - profi s.r.o.
28.04.2021 21224tlač Spravodaja apríl 2021 ...362.10Harčár Štefan - STEEVEPRESS
30.04.2021 21225predplatné publikácie Práca, m...187.88Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
30.04.2021 21226stravné lístky - zamestnanci ...920.00DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
30.04.2021 21227zber uhynutých zvierat ...57.48DLC s.r.o
30.04.2021 21228rekonštrukcia zasadačky ...15544.44EL - stef s.r.o.
30.04.2021 21229pranie a prenájom rohože ...15.83Lindstrom s.r.o
05.05.2021 21230dodanie, osadenie a realizácia...11469.84Selep, s.r.o.
05.05.2021 21231prenájom strojovej kapacity ...42.00RASAX alfa, spol. s r.o
05.05.2021 21232implementácia kyberbezpečnosti...396.00PcProfi, s.r.o.
05.05.2021 21233mobil ...1.00Orange Slovensko a.s.
05.05.2021 21234mobil ...26.00Orange Slovensko a.s.
05.05.2021 21235mobil ...26.00Orange Slovensko a.s.
05.05.2021 21236mobil ...1.00Orange Slovensko a.s.
05.05.2021 21237telekomunikačné služby ...61.31SLOVAK TELEKOM, a.s.
05.05.2021 21238odber zemného plynu - máj ...1582.00SPP, a.s
05.05.2021 21239stravovanie - DS ...789.48SOJKA s.r.o.
05.05.2021 21240odber a ekologický vhodné nakl...85.92FECUPRAL, spol. s r.o.
05.05.2021 21241voda z povrchového odtoku ...2894.24Východosl.vod. spoločnosť

Stránky