Dátumzoradiť zostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
20.09.2019 19452čistenie rohože ...18.91Lindstrom s.r.o
20.09.2019 19453revízia elektroinštalácie v Oc...900.00MM stav, s.r.o.
20.09.2019 19454rekonštrukcia oplotenia cintor...20357.56Ukovmi s.r.o
20.09.2019 19455telekomunikačné služby ...23.82Slovanet, a.s
20.09.2019 19456výpočtová technika ...59.40PcProfi, s.r.o.
20.09.2019 19457zvýšenie kapacity odberného mi...205.00Východosl.distribučná a.s.
20.09.2019 19458monitoring SZZ 7-8/2019 ...464.40J.V.S., s.r.o., Prešov
20.09.2019 19459vodné a stočné za obdobie 14.6...1307.44Východosl.vod. spoločnosť
27.09.2019 19460telekomunikačné služby ...8.50SLOVAK TELEKOM, a.s.
27.09.2019 19461revízia elektroinštalácie a bl...828.00MM stav, s.r.o.
27.09.2019 19462revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
27.09.2019 19463montáž plavajúcej podlahy v Ko...198.00Jozef Grohoľ
27.09.2019 19464hasičské vozidlo Mercedes 1117...19999.00Dobráci s.r.o.
27.09.2019 19465technicko - organizačné zabezp...610.00Jan Barnoky - HB COMP
27.09.2019 19466revízia elektroinštalácie MŠ a...828.00MM stav, s.r.o.
27.09.2019 19467revízia elektroinštalácie a bl...516.00MM stav, s.r.o.
27.09.2019 19468revízia elektroinštalácie a bl...600.00MM stav, s.r.o.
27.09.2019 19469pozvánky pre jubilantov ...47.70COFIN, a.s.
27.09.2019 19470tašky pre jubilantov ...132.00COFIN, a.s.
04.10.2019 19471preprava - Denný stacionár Ľub...134.94PROSPEROBUS s.r.o
04.10.2019 19472činnosť preventívara PO a BOZP...475.20ATH-PO s.r.o.
04.10.2019 19473oprava kosačiek ...306.50Taiš Rudolf
04.10.2019 19474publikácia Účtovníctvo ROPO A ...175.00Wolters Kluwer s.r.o
04.10.2019 19475oprava rozhlasu naul. Pod Hájo...154.92O.S.V.O.comp. a.s.
04.10.2019 19476prenájom atrakcií pre detí - s...399.00ZABAVKA s.r.o
04.10.2019 19477voda z povrchového odtoku - se...2519.41Východosl.vod. spoločnosť
04.10.2019 19478právne služby - september ...600.00BENČÍK & PARTNERS
04.10.2019 19492odber zemného plynu ...1483.00SPP, a.s
11.10.2019 19479odvoz drevného odpadu ...206.40SLUŽBA ČAĎU s.r.o
11.10.2019 19480vývoz odpadu z VOK ...752.04Technické služby mesta Prešov a.s.

Stránky