Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
13.10.2023 23735montáž kamier - DS ...606.00Chameleo24, s.r.o.
13.10.2023 23736montážna skrina - DS ...355.20Chameleo24, s.r.o.
13.10.2023 23737telekomunikacne služby ...1.00Presnet - profi s.r.o.
13.10.2023 23738odvoz drevného odpadu ...840.00SLUŽBA ČAĎU s.r.o
13.10.2023 23739prevádzka a údržba VO ...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
13.10.2023 23740telekomunikačné služby ...36.00O2 SLovakia, s.r.o.
13.10.2023 23741telekomunikačné služby ...35.00SLOVAK TELEKOM, a.s.
13.10.2023 23742telekomunikačné služby - inter...51.52SLOVAK TELEKOM, a.s.
13.10.2023 23743oprava kosačky - ŠA ...300.00Taiš Rudolf
13.10.2023 23744voda z povrchového odtoku ...4633.26Východosl.vod. spoločnosť
13.10.2023 23745prezentácia obce ...37.88Peter Jurík - LISA
13.10.2023 23746vývoz odpadu z VOK ...1953.98Technické služby mesta Prešov a.s.
13.10.2023 23747vývoz odpadu z VOK ...451.09Technické služby mesta Prešov a.s.
13.10.2023 23748vývoz odpadu z VOK + nájom 3 ...5447.90Technické služby mesta Prešov a.s.
13.10.2023 23749stravovanie - DS ...1313.28SOJKA s.r.o.
13.10.2023 23750telekomunikačné služby ...27.00Orange Slovensko a.s.
13.10.2023 23751telekomunikačné služby ...3.00Orange Slovensko a.s.
13.10.2023 23752znalecký posudok - kupa pozemk...350.00Orgovánová Eva, Ing.
13.10.2023 23753dvojkídlová vitrína ...737.70FEREX s.r.o.
13.10.2023 23754nákup hygienických a kancelárc...119.32Mária Kapallová - KAPAP
13.10.2023 23755údržba, oprava a prevádzka CSS...216.00O.S.V.O.comp. a.s.
13.10.2023 23756zber, preprava a zneškodnenie ...12947.31Technické služby mesta Prešov a.s.
13.10.2023 23757opravná fa - odber VO 1/2023 B...-459.01SPP, a.s
13.10.2023 23758opravná fa - odber VO 1/2023 S...-28.92SPP, a.s
13.10.2023 23759opravná fa - odber VO 1/2023 M...-95.22SPP, a.s
13.10.2023 23760opravná fa - odber VO 1/2023 B...-232.96SPP, a.s
13.10.2023 23761opravná fa - odber VO 1/2023 ...-139.75SPP, a.s
13.10.2023 23762opravná fa - odber VO 2/2023 M...-96.26SPP, a.s
13.10.2023 23763opravná fa - odber EE VO 2/202...-122.60SPP, a.s
13.10.2023 23764opravná fa - odber EE VO 2/202...-122.69SPP, a.s

Stránky