DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť vzostupneDodávateľ
21.07.2023 23514nákup kosačky TC 242TX ...5500.00Taiš Rudolf
13.10.2023 23748vývoz odpadu z VOK + nájom 3 ...5447.90Technické služby mesta Prešov a.s.
30.07.2021 21426vystpenie kapely Peter Bič pro...5400.00Universal Music, s.r.o.
26.02.2021 21092správne poplatky - stavebné ...5276.50Mesto Prešov
20.05.2022 22236spotreba elektrickej energie ...5228.90O.S.V.O.comp. a.s.
14.07.2023 23479vývoz odpadu z VOK ...5116.62Technické služby mesta Prešov a.s.
07.11.2023 23874vývoz odpadu z VOK ...5060.08Technické služby mesta Prešov a.s.
14.04.2021 21200vypracovanie projektovej dokum...5000.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
15.07.2022 22358spracovanie technickej časti p...5000.00Ing. František Ondrej
23.04.2020 20175správne poplatky stavebné ...4965.00Mesto Prešov
11.08.2021 21465oprava ul. Bánovecká ...4919.58C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
23.09.2022 22480odber elektrickej energie 8/20...4900.09O.S.V.O.comp. a.s.
26.03.2021 21159práce na akcií - Ľubotice - Ke...4867.20Tibor Bramuška
17.12.2021 21724rozšírenie VO v obci ul. Záhra...4861.07O.S.V.O.comp. a.s.
25.12.2020 20624vypracovanie projektovej dokum...4850.00ARCH. ŠTÚDIO AMP
10.02.2023 23072odber EE - VO 1/2023 Bardejovs...4838.29SPP, a.s
14.02.2020 20063správne poplatky - stavebné 4....4820.00Mesto Prešov
10.06.2022 22283odber elektrickej energie ŠA, ...4806.76Východoslovenská energetika
11.01.2021 20666výmena strešných okien ...4800.00Vatmex s.r.o.
11.09.2023 23650vývoz odpadu z VOK ...4789.14Technické služby mesta Prešov a.s.
04.08.2023 23556voda z povrchového odtoku ...4787.70Východosl.vod. spoločnosť
11.09.2023 23647voda z povrchového odtoku ...4787.70Východosl.vod. spoločnosť
17.12.2021 21712oprava ul. Bánovecká ...4782.92C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
21.09.2023 23680rekonštrukcia záhrady - sadové...4767.41SADEX Green solutions s.r.o.
03.08.2023 23535vodorovné dopravné značenie v ...4726.03Line,s.r.o.
04.09.2020 20388správne poplatky - stavebný úr...4725.00Mesto Prešov
11.12.2020 20585spotreba elektrickej energie -...4724.78O.S.V.O.comp. a.s.
16.09.2022 22474rekonštrukcia zastávky, práce ...4723.56Tibor Bramuška
14.04.2021 21206oprava bleskozvodu, elektroinš...4716.07EKO SVIP, s.r.o
21.02.2020 20074splátka za odber elektrickej e...4707.93O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky