DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
04.06.2021 21302žrde na vlajky a držiak nerezo...204.00RENOKOV s.r.o.
04.06.2021 21303stravovanie - DS ...884.34SOJKA s.r.o.
04.06.2021 21304údržba verejného priestranstva...599.94Patrik Jurko
04.06.2021 21305služby IT , materiál ...480.60Korymont s.r.o
09.06.2021 21306audit účtovnej závierky za rok...1000.00Ing.Štefan Fabian, PhD.
09.06.2021 21307prenájom kopírovacieho stroja ...186.77IKARO s.r.o
09.06.2021 21308montáž rádiostanice - DHZ ...165.00Jozef Gurtler - G-SYSTEMS
09.06.2021 21309údržba ŠA ...468.00PARKONA s.r.o
09.06.2021 21310telekomunikačné služby ...21.20SLOVAK TELEKOM, a.s.
09.06.2021 21311nákup materiálu - oslavy CaM ...71.71Mária Kapallová - KAPAP
09.06.2021 21312telekomunikačné služby ...22.00O2 SLovakia, s.r.o.
09.06.2021 21313zber, preprava, zneškodnenie o...8453.54Technické služby mesta Prešov a.s.
09.06.2021 21314údržba, oprava, prevádzka CDS ...223.02O.S.V.O.comp. a.s.
09.06.2021 21315odber elektrickej energie 5/20...564.98Východoslovenská energetika
09.06.2021 21316odber elektzrickej energie - O...1336.93Východoslovenská energetika
09.06.2021 21317vývoz odpadu z VOK ...1049.10Technické služby mesta Prešov a.s.
09.06.2021 21318vývoz odpadu z VOK ...101.11Technické služby mesta Prešov a.s.
09.06.2021 21319vývoz odpadu z VOK ...2835.40Technické služby mesta Prešov a.s.
11.06.2021 21320odber a ekologicky vhodné nakl...84.36FECUPRAL, spol. s r.o.
11.06.2021 21321odvoz drevného odpadu ...103.20SLUŽBA ČAĎU s.r.o
11.06.2021 21322spotreba elektrickej energie -...2020.36O.S.V.O.comp. a.s.
16.06.2021 21323oprava - traktora KUBOTA ...670.74Slavko Jurko
16.06.2021 21324označenie budovy OcÚ + MŠ ...970.00OLYMP ERBY s.r.o.
16.06.2021 21325telekomunikačné služby ...62.51PRESNET s.r.o
16.06.2021 21326oprava poruchy CDS Duklianska ...3676.20O.S.V.O.comp. a.s.
16.06.2021 21327stavebné práce - rekonštrukcia...17201.60EL - stef s.r.o.
16.06.2021 21328vypracovanie zdravotných posud...140.00MDrP s.r.o.
16.06.2021 21329oprava kanalizácie OcD ...5944.99BRODEM - Brodzák Jozef
16.06.2021 21330upratovanie priestorov po reko...588.00LUX Prešov s.r.o
16.06.2021 21331zásahový odev + požiarny vak ...1747.00FLORIAN, s.r.o

Stránky