DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
18.06.2021 21332telekomunikačné služby ...23.82Slovanet, a.s
18.06.2021 21333prenájom plochy ul. Korabinské...300.00ML TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
18.06.2021 21334údržba služobného auta ...505.19PO CAR, s.r.o.
24.06.2021 21335grafické spracovanie Spravodaj...108.00KIMIS s.r.o
30.06.2021 21336technické organizačné a admini...2160.00AGENTÚRA DAISY s.r.o.
30.06.2021 21337likvidácia AZC strešnej krytin...990.00StrechyM s.r.o.
24.06.2021 21338nákup kancelárskych a hygieni...186.78Mária Kapallová - KAPAP
25.06.2021 21339nákup hygienických a čistiacic...48.29Mária Kapallová - KAPAP
24.06.2021 21340stavebný dozor - Úprava plochy...800.00Ing. Juraj Seman
25.06.2021 21341vodné a stočné 16.3.-15.6. ...988.50Východosl.vod. spoločnosť
25.06.2021 21342pranie a prenájom rohože ...21.77Lindstrom s.r.o
25.06.2021 21343mobilný internet ...8.50SLOVAK TELEKOM, a.s.
25.06.2021 21344zhotovenie Spravodaja 6/2021 ...369.30Harčár Štefan - STEEVEPRESS
25.06.2021 21345preprava - Ľubotice- Bardejovs...213.66PROSPEROBUS s.r.o
25.06.2021 21346odborná prehliadka kotolní - v...840.00BTS-PO, s.r.o
30.06.2021 21347zber a zneškodnenie odpadov - ...85.92FECUPRAL, spol. s r.o.
30.06.2021 21348nákup respirátorov pre DHZ ...121.60Solík SK, s.r.o.
30.06.2021 21349telekomunikačné služby - mobil...1.00Orange Slovensko a.s.
30.06.2021 21350telekomunikačné služby ...26.00Orange Slovensko a.s.
30.06.2021 21351prenájom nebytových priestorov...416.00DANAD, s.r.o.
30.06.2021 21352stravné lístky - zamestnanci ...1000.00DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
30.06.2021 21353zabezpečenie koncertu Mafia Co...2000.00MC Design s.r.o.
30.06.2021 21354interiérové vybavenie zasadačk...42667.20PROTEAK s.r.o.
30.06.2021 21355prenájom strojovej kapacity ...42.00RASAX alfa, spol. s r.o
02.07.2021 21356služby IT + materiál ...2062.25Korymont s.r.o
09.07.2021 21357rozšírenie VO - areál Obecný d...11084.18O.S.V.O.comp. a.s.
09.07.2021 21358telekomunikačné služby ...61.31SLOVAK TELEKOM, a.s.
09.07.2021 21359prenájom kopírovacieho stroja ...189.66IKARO s.r.o
09.07.2021 21360právne služby - 6/2021 ...600.00BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.
02.07.2021 21361predpis fa - odborné poradenst...200.00RENDERTEAM, s.r.o.

Stránky