DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
26.02.2021 21092správne poplatky - stavebné ...5276.50Mesto Prešov
26.02.2021 21093grafické spracovanie Spravodaj...96.00KIMIS s.r.o
26.02.2021 21094update programového vybavenia ...221.52IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
26.02.2021 21095telekomunikačné služby ...8.50SLOVAK TELEKOM, a.s.
26.02.2021 21096stravné lístky - zamestnanci ...1000.00DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
26.02.2021 21097nákup respirátorov - 550 ks ...214.50Kobukrav občianske združenie
26.02.2021 21098tlač Spravodaja 1/2021 ...362.10Harčár Štefan - STEEVEPRESS
26.02.2021 21099vypracovanie geometrického plá...227.00GEOMAP
26.02.2021 21100dodávka a montáž protipožiarny...996.00BTS-PO, s.r.o
26.02.2021 21101oprava služobného auta ...308.38Autosklo Hornet s.r.o.
01.03.2021 21102údržba podlahy v OcD ...17424.00Tibor Bramuška
01.03.2021 21103oprava kanalizácie a rozvodov ...507.32BRODEM - Brodzák Jozef
01.03.2021 21104odber a nakladanie s odpadmi- ...127.92FECUPRAL, spol. s r.o.
01.03.2021 21105sklokeramická doska - DJ ...180.00D-J service, s.r.o.
01.03.2021 21106telekomunikačné služby ...26.00Orange Slovensko a.s.
01.03.2021 21107telekomunikačné služby ...1.00Orange Slovensko a.s.
01.03.2021 21108prenájom strojovej kapacity ...42.00RASAX alfa, spol. s r.o
01.03.2021 21109výkon činnosti zodpovednej oso...54.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
01.03.2021 21110dodanie zemného plynu ...1776.00SPP, a.s
05.03.2021 21111výkon činnosti zodpovednej oso...54.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
05.03.2021 21112právne služby - február ...600.00BENČÍK & PARTNERS
05.03.2021 21113odborné poradenstvo - služby v...200.00RENDERTEAM, s.r.o.
05.03.2021 21114zimná údržba ciest - február ...1860.00Patrik Jurko
05.03.2021 21115stravovanie DS - február ...605.88SOJKA s.r.o.
05.03.2021 21116telekomunikačné služby - janu...86.85PRESNET s.r.o
05.03.2021 21117nákup materiálu - testovanie ...25.54Mária Kapallová - KAPAP
05.03.2021 21118materiál - testovanie ...87.48CANIS SAFETY a.s.
05.03.2021 21119údržba, oprava a prevádzka - C...201.60O.S.V.O.comp. a.s.
05.03.2021 21120voda z povrchového odtoku ...2488.03Východosl.vod. spoločnosť
05.03.2021 21121vývoz odpadu z VOK ...875.90Technické služby mesta Prešov a.s.

Stránky