Popis plnenia

kontrolné meranie vrtov

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

Dátum vyhotovania

12.01.2018

Dodávateľ

TERRA - GEO, s.r.o.
Borodáčova 44, 040 17 Košice
IČO: 45853002
< Späť