Popis plnenia

vypracovanie projektu doprav. značenia

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

Dátum vyhotovania

09.10.2017

Dodávateľ

EKOARCH, spol. s r.o.
Solivarská 71, 080 01 Prešov
IČO: 36483711
< Späť