Popis plnenia

program TREXIMA

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

24.01.2019

Dodávateľ

IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IČO: 31666108
< Späť