Popis plnenia

stĺpiky na dopravné značenie

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

13.03.2019

Dodávateľ

značenie.sk, s.r.o.
Východná 40, 971 01 Prievidza
IČO: 50577557
< Späť