Popis plnenia

zhotovenie oplotenia cintorína

Celková hodnota

0.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

10.04.2019

Dodávateľ

PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 51002043
< Späť