Popis plnenia

oprava miestnej komunikácie

Celková hodnota

0.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

29.07.2019

Dodávateľ

Tibor Bramuška
Prostejovská 3, 080 01 Prešov
IČO: 14321254
< Späť