Popis plnenia

OB/ 201624 02.08.19

Celková hodnota

0.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

02.08.2019

Dodávateľ

KDS projekt , s.r.o
Pávia 7, 080 01 Prešov
IČO: 43903894
< Späť