Popis plnenia

vypracovanie projektovej dokumentácie

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

05.09.2019

Dodávateľ

STAVOPROJEKT s.r.o
Jarková 31, 080 01 Prešov
IČO: 31705286
< Späť