Popis plnenia

čistenie krajníc

Celková hodnota

1000.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

26.03.2020

Dodávateľ

Technické služby mesta Prešov a.s.
Bajkalská 33, 080 01 Prešov
IČO: 31718914
< Späť