Popis plnenia

inžinierska činnnosť a stavebný dozor

Celková hodnota

950.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

09.06.2020

Dodávateľ

Ing. Juraj Seman
Justičná 1, 080 01 Prešov
IČO: 46896899
< Späť