Popis plnenia

garančná prehliadka vozidla

Celková hodnota

340.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

01.07.2020

Dodávateľ

AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
IČO: 17329477
< Späť