Popis plnenia

revízia odberného zariadenia

Celková hodnota

160.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

08.07.2020

Dodávateľ

MM stav, s.r.o.
Zlatobanská 12, 080 05 Prešov
IČO: 36482315
< Späť