Popis plnenia

vykopové práce - rozšírenie vodovodu

Celková hodnota

6572.40 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

12.08.2020

Dodávateľ

Tibor Bramuška
Prostejovská 3, 080 01 Prešov
IČO: 14321254
< Späť