Popis plnenia

oprava vozidla

Celková hodnota

1340.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

15.08.2020

Dodávateľ

Motor-Car Prešov, s.r.o
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
IČO: 36458236
< Späť