Popis plnenia

ochranné obleky, zásahová obuv pre DHZ

Celková hodnota

851.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

26.10.2020

Dodávateľ

FLORIAN, s.r.o
Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO: 36427969
< Späť