Popis plnenia

oprava komunikácie

Celková hodnota

1000.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

02.12.2020

Dodávateľ

Tibor Bramuška
Prostejovská 3, 080 01 Prešov
IČO: 14321254
< Späť