Popis plnenia

výrub dreviny

Celková hodnota

450.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

14.12.2020

Dodávateľ

Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
IČO: 44687281
< Späť