Popis plnenia

vypracovanie znaleckého posudku

Celková hodnota

0.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

10.02.2021

Dodávateľ

Orgovánová Eva, Ing.
Volgogradská 68, 080 01 Prešov
IČO:
< Späť