Popis plnenia

čistenie krajníc 80,- eur / hod. bez DPH

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

15.03.2021

Dodávateľ

CESTY KOŠICE s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 46897992
< Späť