Popis plnenia

OB/ 201658 16.03.21

Celková hodnota

4867.20 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

16.03.2021

Dodávateľ

Tibor Bramuška
Prostejovská 3, 080 01 Prešov
IČO: 14321254
< Späť