Popis plnenia

výrub drevín

Celková hodnota

5996.39 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

26.03.2021

Dodávateľ

Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
IČO: 44687281
< Späť