Popis plnenia

oprava bleskozvodu a elektroinštalácie

Celková hodnota

4716.07 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

26.03.2021

Dodávateľ

EKO SVIP, s.r.o
Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36449717
< Späť