Popis plnenia

likvidácia nebezpečného odpadu

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

08.04.2021

Dodávateľ

StrechyM s.r.o.
9.mája 14, 083 01 Sabinov
IČO: 51630486
< Späť