Popis plnenia

zameranie adresného bodu

Celková hodnota

50.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

14.04.2021

Dodávateľ

GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 35859890
< Späť