Popis plnenia

zhotovenie oplotenia cintorína

Celková hodnota

2725.06 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

10.05.2021

Dodávateľ

PROFIL INVEST, s.r.o.
Staničná 1250, 090 01 Vranov nad Topľou
IČO: 46206302
< Späť