Popis plnenia

vodorovné značenie

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

20.05.2021

Dodávateľ

Line,s.r.o.
Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov
IČO: 31660215
< Späť