Popis plnenia

spracovanie žiadosti o NFP

Celková hodnota

950.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

20.05.2021

Dodávateľ

Euroleader Consulting,s.r.o.
Levočská 12, 080 01 Prešov
IČO: 47878452
< Späť