Popis plnenia

návrh riešenia kanalizácie

Celková hodnota

0.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

22.07.2021

Dodávateľ

Ing. Marián Pekarovič
Bendíkova 10, 080 01 Prešov
IČO: 35059664
< Späť