Popis plnenia

dopravné značenie

Celková hodnota

2155.92 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

30.08.2021

Dodávateľ

Selep, s.r.o.
Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce
IČO: 52246540
< Späť