Popis plnenia

zemné práce

Celková hodnota

970.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

27.09.2021

Dodávateľ

Tibor Bramuška
Prostejovská 3, 080 01 Prešov
IČO: 14321254
< Späť