Popis plnenia

mandátny certifikát

Celková hodnota

0.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

02.12.2021

Dodávateľ

Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35975946
< Späť